Allmänna villkor

Björnsbytare AB:s villkor för dig som medlem hos och annonsör på Björnsbytare.se. Utöver dessa villkor gäller för dig som medlem även Björnsbytare AB:s vid var tid gällande cookiepolicy och eventuella separata villkor för de tjänster som du använder dig av på Björnsbytare.se. Genom att registrera dig på Björnsbytare.se godkänner du följande villkor:

Syfte

Björnsbytare.se är en bostadsbytarsajt. I tjänsten ingår annonsering och matchning på vår digitala plattform. Syftet är att hjälpa människor att byta bostad med varandra.

Garanti

Björnsbytare.se lämnar inga garantier för att du lyckas byta din bostad via tjänsten. Vi lämnar inte heller några garantier för hur många bytesförslag och/eller matchade byten du får.

Innehåll

Du ansvarar själv för den information och det material som du publicerar. Det är enligt svensk lag förbjudet att erbjuda eller kräva pengar för byte av hyresrätter. Marknadsföring av egen eller annan verksamhet i annonstexter eller meddelanden på sajten är förbjudet. Annonsens bostadsfakta måste överensstämma med hyreskontraktet/objektsbeskrivningen.
Björnsbytare AB förbehåller sig rätten att:
 • Granska samtliga annonser
 • Ändra i annonsens innehåll om det kan anses olämpligt eller inte följer reglerna för annonsering
 • Inaktivera annonser eller stänga av användare som inte följer reglerna för annonsering
 • Spara information du angivit om dig själv, din lägenhet och önskemål
 • Publicera aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Björnsbytare.se.

 • Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande.

  Drift

  Din bytesannons kan publiceras på söksidor då våra webbsidor indexeras av sökmotorer. Björnsbytare.se ansvarar ej för eventuella brister i informationen vi tillhandahåller eller för eventuella driftstopp eller buggar som kan uppstå.

  Köpvillkor

  Abonnemang

  När du betalar din annons startas automatiskt ett abonnemang och du godkänner att din annons förnyas automatiskt med valt antal dagar (30, 60) tills den dagen du väljer att avsluta ditt abonnemang och/eller avsluta din annonsering hos Björnsbytare.se. Du godkänner även eventuella prishöjningar som kan komma att ske under ditt abonnemang. Det är ingen bindningstid på ditt abonnemang; du kan när som helst avsluta det. Ingen återbetalning råder för redan påbörjad abonnemangsperiod.

  Betalmetoder

  - E-postfaktura
  När du betalar med faktura hos Björnsbytare.se handlar du tryggt och enkelt. En e-postfaktura genereras när du valt faktura som betalningsalternativ. E-postfakturor skickas till den e-postadress du har registrerat dig med. Betalningstiden är 30 dagar.
  Björnsbytare använder sig av företaget Billogram AB för distribution av e-postfakturor.
  - Kortbetalning
  Björnsbytare.se lagrar inga kortuppgifter.
  Björnsbytare.se använder DIBS vid kortbetalning. DIBS erbjuder ett säkert sätt att hantera återkommande betalningar. DIBS ansvarar för att kreditkortsnummer och koder hanteras säkerhetsmässigt i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
  När du skapar ett abonnemang hos Björnsbytare.se kan din betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av DIBS.

  Betalningsvillkor

  Kredittiden för köpet är 30 dagar från fakturadatum. E-postfakturan skickas i samband med att annonsen aktiveras eller ny betalningsperiod påbörjas. En fakturaavgift om 5 kr kommer att läggas till på e-postfakturan. Vid utebliven betalning tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas till ett inkassobolag för inkassohantering, där ytterligare kostnader kan tillkomma.

  Prishöjningar

  Du godkänner även eventuella prishöjningar som kan komma att ske under ditt abonnemang. Se hjälpsida för instruktioner för att avsluta abonnemanget. Det är ingen bindningstid på ditt abonnemang; du kan när som helst avsluta det. Ingen återbetalning råder för redan påbörjad abonnemangsperiod.

  Ångerrätt

  Du är medveten om att när du påbörjar utnyttjandet av tjänsten föreligger det inte någon ångerrätt enligt:
  Distansavtalslagen 11 §
  - kapitel 2, Undantag från ångerrätten (11.1 och 11.11 §)
  Undantag från ångerrätten
  § Ångerrätt gäller inte för avtal som
  1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts
  11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt

  Personuppgiftshantering

  Björnsbytare AB:s tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i dessa villkor är en förutsättning för din användning av Björnsbytare.se och en förutsättning för tillhandahållandet av tjänsten. Om du inte kan godta vår behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vid dig att avstå från annonsering och att i övrigt använda tjänsten Björnsbytare.se.
  Björnsbytare AB samlar in, registrerar, sparar och behandlar i övrigt personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Björnsbytare.se, lägger ut en annons, skapar en bevakning av annonser, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för tjänsten Björnsbytare.se.
  Björnsbytare AB behandlar även personuppgifter som samlas in när du använder tjänsten Björnsbytare.se, t ex registrerar Björnsbytare AB vilka funktioner du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på Björnsbytare.se samt din ungefärliga geografiska position bl.a. baserat på den IP-adress du använder. Björnsbytare AB får information från andra källor t ex från annonsörer av reklam, analys och mätverktyg samt andra leverantörer och partners.
  Personuppgiftsansvar
  Björnsbytare AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
  Rättslig grund och ändamålen med behandlingen
  Björnsbytare AB behandlar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress, telefonnummer), betalningsinformation och tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-Id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) för att kunna fullgöra avtalet med dig. Det innebär att Björnsbytare AB skapar en inloggningsfunktion, säkerställer din identitet, upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter, hanterar dina val (din profil och inställningar), möjliggör för dig att bevaka annonser, hanterar betalning i samband med att du använder tjänsten, hanterar och besvarar kommunikation från dig samt förhindrar och utreder missbruk av tjänsten, förhindrar försök till olovlig inloggning eller andra åtgärder som är förbjudna i lag eller enligt våra allmänna villkor samt förbättrar vår IT-miljö mot angrepp och intrång. Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera tjänsten Björnsbytare.se, att administrera och besvara kommunikation från dig samt att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten Björnsbytare.se.
  Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende tjänsten, köp- och användargenererad data, tekniska uppgifter om din utrustning (t ex ip-adress, Device-Id, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning och plattform) och information om hur du har interagerat med oss med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det innebär att Björnsbytare AB anpassar tjänsten för att bli mer användarvänlig, tar fram underlag för att förbättra vår verksamhet och analyserar de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Ändamålen med behandlingen är att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i så fall för att uppfylla vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och att utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten. Baserat på en intresseavvägning kan vi också komma att behandla dina personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer) för att tillhandahålla dig erbjudanden, nyheter och inspiration. Även vår publicering av aktiva annonser, samt tillhörande bilder, på andra platser än Björnsbytare.se sker med stöd av ditt berättigade intresse av att få ytterligare publicitet för din annons och vårt berättigade intresse av att marknadsföra tjänsten och förbättra din upplevelse av tjänsten.
  I övrigt kan dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter (t ex adress, e-postadress och telefonnummer), betalningsinformation och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.
  Björnsbytare.se använder sig vidare av olika e-post- och sms-funktioner för att underlätta för våra annonsörer samt för oss på Björnsbytare.se. Användning av dina personuppgifter för sådan e-post och sms förutsätter att du samtyckt till behandlingen. Har du lämnat ett sådant samtycke kan du när som helst återkalla det genom att avanmäla dig härifrån på ditt konto eller kontakta oss, se Bolagsinformation nedan. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som har förekommit innan du återkallar samtycket.
  Personnummer
  Björnsbytare AB minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt och i de fall där så är möjligt använder vi istället ditt födelsenummer. Vi kommer därmed bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.
  Cookies
  Björnsbytare.se använder också funktionella och analys-/marknadskakor på webbsidan. Analys-/marknadskakor används för statistik- och marknadsföringsändamål samt för produktutveckling i syfte att kunna ge dig bra råd och tips om tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder våra tjänster samt i syfte att analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra Björnsbytare.se, erbjudanden och tjänster, se vår cookiepolicy. Användning av dina personuppgifter för detta ändamål (dvs. webbanalys och beteendemarknadsföring online) baseras också på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att hantera din cookieinställning i din webbläsare, se vår cookiepolicy.
  Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas
  Björnsbytare AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra bolag inom samma koncern som Björnsbytare AB och till av Björnsbytare AB anlitad leverantör för behandling för vår räkning enligt de ovan angivna ändamålen. Björnsbytare AB är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter som sker av sådan leverantör sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.
  Till exempel kan Björnsbytare AB komma att lämna ut dina uppgifter till betalningstjänstleverantörer, fakturatjänstleverantörer och i förekommande fall inkassotjänstleverantörer i syfte att hantera betalningar för ditt användande av tjänster inom ramen för Björnsbytare.se och till systemleverantörer och datalagringsleverantörer. Därutöver kan dina uppgifter även komma att lämnas ut till andra partners såsom reklamkunder samt analys- och mätverktyg. Vid en överlåtelse av Björnsbytare.se kan även dina personuppgifter komma att lämnas ut till den juridiska person som övertar tjänsten.
  Björnsbytare AB kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t ex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betalningstjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.
  Lagring och gallring av personuppgifter
  Till den del dina personuppgifter behandlas utanför det grundlagsskyddade området för Björnsbytare.se gallras eller anonymiseras de i samband med att ditt abonnemang avslutas eller då ditt abonnemang har varit inaktivt i 24 månader, och vad avser information insamlad för att administrera och besvara kommunikation från dig 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats, vad avser information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten inom 24 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter att ditt abonnemang har avslutats om krav på ytterligare lagring finns i andra lagar som t ex bokföringslagen.
  Överföring till tredje land
  Björnsbytare AB kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES) genom användning av vissa tjänster (listade nedan). Dessa tjänster har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder genom sin Privacy-Shield certifiering och tillförsäkrar genom Björnsbytare AB:s avtal med tjänsterna en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. För mer information om dessa skyddsåtgärder se:

  Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av Björnsbytare AB anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.
  Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.
  Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Björnsbytare AB. Du har även rätt att begära att Björnsbytare AB rättar, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.
  I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.
  Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Björnsbytare AB i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Björnsbytare AB, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Björnsbytare AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t ex om du byter till en annan tjänst som liknar Björnsbytare.se.
  För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du skriva till oss på den adress som anges under rubriken Bolagsinformation nedan.
  Rätt att inge klagomål
  Efter det att Dataskyddsförordningen träder i kraft kan du om du anser att Björnsbytare AB:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen ge in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/.

  Oegentligheter på sajten

  På Björnsbytare.se gäller samma regler som överallt annars. Svarta pengar, olaga hot, diskriminering, trakasserier och kränkningar är strikt förbjudet och inte minst olagligt. Björnsbytare AB förbehåller sig rätten att läsa alla konversationer på sajten, i syfte att stoppa t.ex. otillåten handel mellan bytare.
  Kontakta vår kundtjänst om du upplever att du blivit utsatt för något av ovanstående.
  Inkludera så mycket information du kan när du kontaktar oss. För att vi ska kunna agera är det viktigt att detta finns i skrift, skärmdump, via e-brev, sms eller meddelande-funktionen på sajten samt att vi får annonsnummer till vår uppföljning av ärendet. Står ord mot ord är det dessvärre svårt att vidta åtgärder från vår sida.
  Maila oss på info@bjornsbytare.se om du har något att rapportera gällande detta eller om du vill ha mer information.

  Ändring av allmänna villkor

  Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra våra allmänna villkor. Uppdateringar av våra allmänna villkor publiceras på Björnsbytare.se och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Björnsbytare.se. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på Björnsbytare.se eller via e-brev. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Om de uppdaterade allmänna villkoren inte godkänns av dig har du alltid rätt att avsluta ditt abonnemang.

  Bolagsinformation

  Björnsbytare AB. Sveavägen 52, 111 34 Stockholm.
  Orgnr: 556976-1413. e-post: info@bjornsbytare.se

  Gå tillbaka