Regler för annonsering på BjörnsBytare.se

Läs detta noga! Din annons raderas om du inte följer dessa regler!

  • Det här är en seriös sajt, för seriösa och engagerade bostadsbytare. Var noga med hur du fyller i din annons och vilka krav du ställer. Lek- och provannonser är inte tillåtna.
  • Beskriv din bostad utförligt. En annons utan beskrivande text är i praktiken omöjlig att ta ställning till.
  • All information på din annons måste vara komplett och korrekt i enlighet med ditt hyreskontrakt. Inga "avrundningar" är tillåtna. Annonser med misstänkt falsk information raderas.
  • Sajten är inte till för att söka lånbyten eller semesterbostad. Endast permanentbyten och naturligtvis endast förstahandskontrakt.
  • Betalning eller "hittelön" för byte av hyresrätter är totalförbjudet. Annonser som erbjuder eller kräver betalt, eller ens antyder det, raderas omedelbart. Om någon kräver pengar av dig via epost eller telefon, kontakta genast dennes hyresvärd och polisen. Brottet kan ge fängelse i upp till två år.
  • Även mäklare är välkomna att annonsera om byten, men tänk på att annonsen gäller bostaden och inte företaget. Reklam är inte tillåtet.

Gå tillbaka