Konsten att göra ett lägenhetsbyte

Att byta sin lägenhet är i grunden en ganska enkel sak, men det kan ändå ta tid. Här är några saker att tänka på:

Vet vad du vill

Varför vill du byta? Denna enkla fråga är den allra viktigaste. Du måste bestämma dig för vad du behöver som din nuvarande bostad inte har. Och du måste komma fram till vad du har som du inte längre behöver.

Ett lägenhetsbyte är precis som vilken annan byteshandel som helst — man både ger och får. Man kan få både större och centralare men man måste då ha andra värden att erbjuda tillbaka. Till exempel utsikt, närhet till natur, skola, bra kommunikationer etc. Ett lyckat byte är när alla parter får det bättre!

Det är lätt att drabbas av girighet när bytesförslagen radas upp. Då är det viktigt att sansa sig och komma ihåg vad det är man faktiskt behöver. Fokusera på att bli nöjd, inte att hitta din drömbostad. Den som gapar efter mycket kan bli kvar i sökandet väldigt länge.

Engagera dig

Man byter inte bostad med vänsterhanden över en kafferast. Det tar tid och kräver engagemang för att det ska bli lyckat.

Börja med att skriva en noggrann och detaljerad annons med många tydliga bilder. Tänk på att det är lika viktigt att någon annan faller för din lägenhet, som det är att du hittar en bostad du vill ha.

Sedan behöver du skapa en rutin där du regelbundet går in och markerar dina nytillkomna bytesförslag. Du måste inte göra det varje dag, men ett par gånger i veckan är att rekommendera.

När du börjar få "gröna" byten (byten där alla parter markerat intresse) är det dags att börja gå på, och ordna, visningar. Ta initiativet! Vänta inte på att andra ska genomföra visningar åt dig utan driv på själv. Dels driver det ärendet framåt bättre och dessutom känns det oftast bättre att vara aktiv än att vänta på andra.

Du kommer att upptäcka att olika personer har olika grad av engagemang. Vissa är väldigt angelägna medan andra är mer avvaktande och kanske svåra att få kontakt med eller komma på visning hos. Även om de senare kan orsaka viss frustration om du själv är angelägen, är det viktigt att respektera alla bytares olika val.

Var ärlig och personlig

Det är ingen idé att försöka luras eller överdriva i sin annons. Innan byte genomförs kommer ni ändå alltid titta på varandras lägenheter. Om verkligheten inte stämmer överens med beskrivningen uppstår irritation och frustration, vilket inte är någon bra start på ett byte.

Slutligen gäller naturligtvis som alltid den urgamla devisen "behandla andra som du själv vill bli behandlad". Alla andra är också här för höja sin livskvalitet genom ett förbättrat boende. Ömesesidig respekt ger en behaglig gemenskap.

Lycka till!

/ Björn